Home

KEES_ontwerpt

KEES is geen doorsnee ontwerpbureau. Ik streef ernaar om een verbindende rol te spelen in de overgang naar een duurzame samenleving. KEES initieert en ontwikkelt  unieke gebouwen, initiatieven en projecten die deze visie ondersteunen. Daarnaast bied ik ondersteuning aan organisaties om hun duurzame ambities te concretiseren en te realiseren.

En ja, natuurlijk, ik ben ook een interieurarchitect & architect....

"Alleen vanuit een nieuw denken kun je tot nieuwe oplossingen komen. Niet werken met een boekje in je hand. Laten we de processen ondersteboven gooien, omdraaien en niet meer terugvallen in de oude paradigma’s. Het wachten is op de nieuwe visionairs. Laten wij nieuwe fouten maken"

Thema's of  termen als circulaire economie, biobased, Cradle to Cradle, Well, biophilic, GPR+, Tin.y Housing, biomimicry, holisme, samen-leving, remontabel, hergebruik, technologische kringloop, LCA, Breeam, hernieuwbaar, autarkisch, BENG, energieneutraal, All electric, MPR, Mia-Vamil, Leed, Source to Source, Total Cost of Ownership (TCO),  behoren tot mijn standaard denkraam als het gaat over Architectuur, de Gebouwde omgeving en Product Design.

'Liefde voor het leven of levende systemen'. Het is onze inherente menselijke band met de natuur. In onze verstedelijkte wereld vol technologie en industriële architectuur voelt het soms alsof deze cruciale band praktisch verloren is gegaan.


In de ontwerpen van KEES staat de mens, en dus de natuur, centraal.  

"Making things is seeing things”

"Door verbinding te leggen tussen talenten, kennis en initiatieven worden oplossingen voor verduurzaming ontwikkeld. Draagvlak en samenwerking zijn hierbij de verbindende elementen"

unsplash